Vår kompetanse

Diversity Index

Når dere har behov for innsikt i hvilket mangfold organisasjonen har, hvor godt det er inkludert, og hvor mye det benyttes i verdiskapingen.  

Organisasjonen får

 • Innsikt i mangfoldet i organisasjonen i henhold til personvernlovgivningen. 
 • Innsikt i hvor gapene er størst for å utvikle effektive og treffende mangfoldstiltak. 
 • Innsikt som bygger på pålitelig forskningsmetode som også leverer på regulatoriske krav (ARP og CSRD).  
 • Innsikt som viser hvordan mangfold henger sammen med prestasjonsparametere i din organisasjon. 

Gjennomføring

 • Surveybasert og anonym datainnhenting: 10-12 minutter for ansatte og 18-20 minutter for ledere. 
 • Tilgang til Diversity Index plattformen med mulighet til å drille i dataen for å følge opp enkeltavdelinger. 

Les mer om Diversity Index 


Sertifiseringsprogram i mangfoldsledelse

Når dere har behov for spisskompetanse i mangfoldsledelse i organisasjonen. 

Målgruppe

Ledere og nøkkelpersoner på virksomhetsnivå. 

Deltakerne får

 • Inngående kunnskap om hvorfor og hvordan mangfold må ledes for å oppnå reell inkludering og verdiskaping. 
 • Personlig utvikling og økt trygghet rundt mangfoldstematikk. 
 • Konkrete verktøy for å koble mangfold til verdiskaping. 
 • Inngående innsikt i prinsipper, myndighetskrav og gjeldende rammeverk for mangfoldsledelse. 

Gjennomføring

 • Fire samlinger à to dager i regi av Seema. 
 • Innleveringsoppgaver mellom hver modul med tilbakemelding.  
 • Opptil 20 deltakere fra ulike sektorer. 
 • Sertifiseringsprogrammet kan også gjennomføres internt i organisasjonen. 

Ta eksamen hos Norsk Sertifisering og bli akkreditert sertifisert mangfoldsleder.

 • Krav om utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledererfaring, eller åtte års yrkeserfaring, derav to års ledererfaring. 
 • Krav om minimum 75 % oppmøte på samlingene og godkjente innleveringsoppgaver. 
 • Gir både norsk og IPC-sertifikat. 

Pris per deltaker er kr 51 800,- ekskl. mva. Dette inkluderer alt av kursmateriell og dagpakke for hele kurset.

Eksamensavgift til Norsk Sertifisering kommer i tillegg. Per 1/2-23 er denne på kr 6 800.

Kommende kurs:

Januar 2024 (FULLT)Februar 2024
(Få plasser)
Mars 2024 April 2024
Modul 1:
11. og 12. januar
Modul 1:
1. og 2. februar
Modul 1:
11. og 12. mars
Modul 1:
3. og 4. april
Modul 2:
8. og 9. februar
Modul 2:
7. og 8. mars
Modul 2:
18. og 19. april
Modul 2:
7. og 8. mai
Modul 3:
12. og 13. mars
Modul 3:
8. og 9. april
Modul 3:
13. og 14. mai
Modul 3:
13. og 14. juni
Modul 4:
10. og 11. april
Modul 4:
14. og 15. mai
Modul 4:
18. og 19. juni
Modul 4:
27. og 28. aug.
Kurs med oppstart i januar, februar, mars og april 2024

Meld deg på! 


Grunnkurs i mangfoldsledelse

Når dere har behov for en tilpasset og praktisk tilnærming til mangfoldsledelse.  

Målgruppe

Ledere og nøkkelpersoner på operativt nivå. 

Organisasjonen får

 • En trygg arena hvor lederne kan dele sine tanker, erfaringer og meninger rundt mangfoldstemaer. 
 • En felles forståelse for hva mangfold og likestilling handler om. 
 • Konkret innsikt i hvordan dere bygger en sterkere og mer inkluderende organisasjonskultur. 

Deltakerne får

 • Ferdigheter til å ta i bruk mer av egen og medarbeidernes kompetanse. 
 • Metodikk for å praktisere god mangfoldsledelse. 
 • Økt bevissthet om mangfoldstematikk gjennom eksempler, oppgaver og dilemmatrening knyttet direkte til deres arbeidshverdag. 
 • Ferdigheter til å utarbeide handlingsplaner for mangfoldsarbeid for å oppnå virksomhetsmål. 

Gjennomføring

 • Fire moduler à 3,5 timer (kan tilpasses). 
 • Krav om minimum 75 % oppmøte på modulene for å fullføre. 
 • Gjennomføres internt i organisasjonen. 

Kontakt oss! 


Digitalt introduksjonskurs i verdien av mangfold 

Når sertifiserte mangfoldsledere trenger et effektivt hjelpemiddel til å implementere mangfoldsledelse i hele organisasjonen. Når dere ønsker å komme raskt i gang med mangfoldsarbeidet. 

Målgruppe

Alle som trenger en kort innføring i mangfoldstematikken.  

Deltakerne får

 • En felles begrepsforståelse i hele organisasjonen for hva mangfold, likestilling, inkludering og mangfoldsledelse handler om. 
 • Økt trygghet i å snakke om mangfoldstematikk. 
 • Innsikt i hvorfor mangfold bidrar til verdiskaping. 
 • Grunnleggende kunnskap og kompetanse til å koble mangfold til verdiskaping. 

Gjennomføring

 • Kan gjennomføres når og hvor dere vil på alle typer plattformer. 
 • Vi anbefaler å løse refleksjonsoppgavene sammen med kollegaer for bedre læringsutbytte. 
 • Totalt tidsbruk på fire moduler med videoer og interaktive oppgaver er ca. fire timer, som kan fordeles over et år. 

Kontakt oss! 


Organisasjonsutvikling

Vi tilpasser oss kundens ambisjonsnivå, fra enkle introduksjonskurs til helhetlig organisasjonsutvikling. Kontakt oss for å diskutere organisasjonens behov for kompetanseutvikling. 

Eksempel på implementeringsplan for organisasjonsutvikling