Hvorfor Seema?

Seema ble etablert i 2012 av ekspert i mangfoldsledelse: Loveleen Rihel Brenna. Vi tok initiativ til å utvikle Norsk standard for mangfoldsledelse (NS11201:2018). Rammeverket gjør organisasjoner i stand til å utløse styrken i medarbeidernes mangfold. Dette kan stimulere en bærekraftig utvikling, øke innovasjonskraften og verdiskapingen, og gjøre at dere fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekker talent. 

Standarden følger en ISO-mal og er derfor gjenkjennelig utenfor Norge. Rammeverket er ideelt å støtte seg til for å oppfylle kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten og EU-direktivet (CSRD). 

I 2022 lanserte vi Diversity Index, en banebrytende softwareløsning som gir innsikt i mangfoldet i organisasjonen og muliggjør datadrevet verdiskaping.