Hvorfor mangfold?

Arbeid med mangfold er løsningen når organisasjonen er opptatt av å:

… forbedre resultatene 

Undersøkelser viser at organisasjoner som satser på mangfoldsledelse kan heve ledernes prestasjonsnivå og oppnå økonomisk vekst.

bruke mangfold som en kilde til innovasjon og konkurransekraft 

Nye tilnærminger og andre perspektiver er nødvendig for å møte fremtidige kundebehov og konkurranse. Forskning viser at mangfoldige team utvikler bedre løsninger på komplekse utfordringer enn homogene team. 

følge regulatoriske forventninger og krav 

Organisasjoner må oppfylle stadig flere nasjonale og internasjonale myndighetskrav til rapportering på arbeid med likestilling, bærekraft og mangfold.  

tilpasse dere markedsforventninger raskt 

Kunder og samarbeidspartnere har klare forventninger og krav til at leverandører jobber systematisk med mangfold, likestilling og inkludering. 

møte medarbeideres forventninger 

Medarbeidere og jobbsøkere stiller høyere krav enn tidligere til arbeidsgiveres verdigrunnlag, og foretrekker organisasjoner med en mangfoldig og inkluderende kultur. 

Vi støtter dere i realiseringen av organisasjonens mål, og gir dere verktøy og rammeverk for å utvikle mangfoldspolicy, strategi og kompetanse innen mangfoldsledelse.