Slik blir du sertifisert mangfoldsleder

Har du ambisjoner om å tiltrekke, utvikle og beholde de beste folkene for å oppnå økt verdiskaping?

Trenger du konkrete verktøy for å hente ut uforløst potensial i mangfoldet blant ansatte for å oppnå økt verdiskaping?

Målgruppe

Ledere og nøkkelpersoner på virksomhetsnivå.

Kurset gir deg

· Inngående kunnskap om hvorfor og hvordan mangfold må ledes for å oppnå reell inkludering og verdiskaping.

· Personlig utvikling og økt trygghet rundt mangfoldstematikk.

· Konkrete verktøy for å koble mangfold til verdiskaping.

· Inngående innsikt i prinsipper, myndighetskrav og gjeldende rammeverk for mangfoldsledelse.

Gjennomføring

· Fire samlinger à to dager i regi av Seema.

· Innleveringsoppgaver med veiledning mellom hver modul.

· Opptil 20 deltakere fra ulike sektorer.

Kurset i mangfoldsledelse kan også gjennomføres som et bedriftsinternt program. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Etter fullført kurs kan du ta eksamen hos Norsk Sertifisering og bli akkreditert sertifisert mangfoldsleder. Det norske sertifikatet kan oppgraderes til IPC-sertifikat (International Personnel Certification Association). IPC er et internasjonalt branding-sertifikat som er anerkjent over hele verden.

Kriterier for å ta eksamen

· Krav om utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledererfaring, eller åtte års yrkeserfaring, derav to års ledererfaring.

· Krav om minimum 75 % oppmøte på samlingene og godkjente innleveringsoppgaver.

Kursavgift

Pris per deltaker er kr 51 800,- ekskl. mva. Dette inkluderer alt av kursmateriell og dagpakker for hele kurset.

Eksamensavgift til Norsk Sertifisering kommer i tillegg. Per 1.2.2024 er denne kr 8 900,- (inkl. mva).

Kommende kurs:

Mai 2024 (fullt) September 2024 Oktober 2024
Modul 1:
7. og 8. mai
Modul 1:
5. og 6. september
Modul 1:
17. og 18. oktober
Modul 2:
13. og 14. juni
Modul 2:
15. og 16. oktober
Modul 2:
14. og 15. november
Modul 3:
27. og 28. august
Modul 3:
12. og 13. november
Modul 3:
16. og 17. desember
Modul 4:
26. og 27. sept.
Modul 4:
12. og 13. desember
Modul 4:
16. og 17. jan – 2025
Kurs med oppstart i mai, september og oktober 2024

Vi tar kontakt med deg så snart vi har mottatt din henvendelse.


Påmeldingsskjema:

Navn
Din e-post
Telefon
Stilling
Firma/Organisasjon
Organisasjonsnummer (til fakturering)
Hvilket kurs ønsker du å være med på?
Trykk på bryteren her om du vil melde på flere (i så fall tar vi kontakt med deg for detaljer).
Beskjed (supplerende fakturainformasjon, spørsmål eller annet)
Takk for påmeldingen! Vi tar kontakt snarlig.
Skjemaet inneholder mangler! Prøv igjen.