Nordens ledende fagmiljø innen mangfoldsledelse

01

Hvorfor mangfold?

Spennvidden i mangfoldet i befolkningen øker og gir et større mangfold blant kunder, medarbeidere, potensielle jobbsøkere og samarbeidspartnere. Dette stiller nye krav til måten dere rekrutterer, driver personalledelse, håndterer kunder og utvikler produkter på. Samtidig viser forskning at mangfold kan bidra til økt verdiskaping og innovasjonskraft. Men mer mangfold fører ikke automatisk til vekst. Resultatene kommer først når det ledes riktig.

02

Hvorfor Seema?  

Seema er totalleverandøren av løsninger for vellykket implementering av mangfoldsledelse i alle typer organisasjoner. Vi har omfattende erfaring innen likestillings- og mangfoldstematikken, og har drevet frem fagfeltet på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå.  

Les mer om Seema

03

Vår kompetanse

Våre erfarne konsulenter er med dere hele veien fra bevisstgjøring og forankring til måloppnåelse. Vi tilbyr alt fra måling av organisasjonens mangfold, digitale kurs og praksisnært grunnkurs i mangfoldsledelse, til komplett sertifiseringsprogram. Alle våre produkter og tjenester er fundamentert på Norsk standard for mangfoldsledelse

04

Diversity Index

Få banebrytende og verdifull innsikt i hvilket mangfold din organisasjon har, hvor godt det er inkludert, og i hvilken grad forskjellene blant ansatte blir brukt til verdiskaping. Diversity Index gir dere grunnlag for å utvikle treffende tiltak som bygger på det fremste innen mangfoldsvitenskap og forskningsmetodikk. Kom i gang med å jobbe datadrevet og systematisk med mangfold i din organisasjon! 

Helhetlig tilnærming

Vi vet at verken lederutvikling, organisasjonsutvikling, eller kulturbygging skjer over natten. Derfor jobber vi systematisk over tid for å bidra til å skape endringene organisasjoner ønsker å se. Vi tar med oss en fleksibel verktøykasse som tilpasses den enkelte organisasjons hverdag, bruker tid på å forstå organisasjonens egenart, og bygger på styrkene i kulturen for å skape endring. Alt i tett dialog med dere.

Lang erfaring og ekspertise

Vi har med oss over 30 års erfaring innen mangfoldstematikken og har drevet frem fagfeltet på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. Våre konsulenter har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til at vi benytter et økosystem av ekspertise for å levere det fremste innen mangfoldsledelse. 

Validert metode og anerkjent rammeverk

Vår tilnærming baserer seg på validert forskning innen mangfoldsfagfeltet og en banebrytende metode for å gjennomføre ekstremt presise gap-analyser som er unike for nettopp din virksomhet. Alt vårt arbeid tar utgangspunkt i Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS11201) og følger derfor et internasjonalt anerkjent rammeverk. Vi kan bidra til at din virksomhet settes i stand til å bli en sertifisert mangfoldsledelsesvirksomhet etter kravene i standarden.  

Uttalelser

Se hva våre kunder sier om oss…

Tore Hov

Tore Hov

Administrerende direktør i Travel Retail Norway​

«Vi har samarbeidet med Seema siden 2020 og opplevd en helt tydelig forbedring i ansattes opplevelse av å bli sett og hørt på arbeidsplassen. Det har ført til økt tillit mellom ledelsen og medarbeidere, og har gitt synlige resultater på bunnlinjen!»​

Dag Kibsgaard-Petersen

Administrerende direktør i Cabonline

«Gjennom samarbeidet med Seema har vi tenkt helt nytt rundt ivaretakelse av våre ansatte, sjåfører og løyvehavere, og implementert en rekke tiltak for å bli bedre mangfoldsledere. Resultatet er blant annet økt trivsel, mindre turnover, og positiv omdømmeutvikling som tilsvarer en årlig gevinst på 40 millioner kroner.»​

Marie Tabita Høines

Avdelingsleder Stavanger / Leder Region Rogaland,

Azets Insights

«Kurset ga en lettfattelig innføring i hva mangfold er, og hvordan man skal lede mangfoldet for å oppnå gevinster for bedriften, som økt konkurransefortrinn, økt innovasjonskraft og bedre resultater.»

Kjersti Horn

Teaterregissør, Det Norske Teateret,
påtroppende teatersjef 2025

«Etter at jeg tok kurs i mangfoldsledelse hos Seema AS har jeg fått et språk, flere verktøy og gode råd slik at jeg kan jobbe for å skape et teater som gir likeverdige muligheter for alle.»

Stolt leverandør av tjenester til…

Frokostseminar

1. mars inviterte Seema til frokostseminar hvor vi pratet om hvordan skape og måle verdi gjennom mangfold.

Dato og tema for neste frokostseminar kommer snart!

Ofte stilte spørsmål

Aktuelt fra Seema

Få mer verdi ut av mangfoldet i din organisasjon!