Kurs i mangfoldsledelse

Kurset har som mål å bygge din ekspertise slik at du kan bruke den i din virksomhet. Du får dybdeinnsikt i mangfoldstematikken og blir med på en personlig reise der du blir kjent med deg selv fra et mangfoldsperspektiv. Kurset gir deg forskningsbasert innsikt om menneskelige mekanismer som forklarer hvorfor inkluderingsarbeid kan være utfordrende, og legger til rette for en åpen og trygg dialog rundt vanskelige temaer. Du får også muligheten til å bli kjent med andre ledere eller nøkkelpersoner fra norsk arbeidsliv som ønsker å oppnå mer med mangfold i egen virksomhet. Etter fullført kurs vil du være tryggere på hvordan man går frem for å bygge en inkluderende kultur, knytte mangfold til virksomhetsmål, og innfri øvrige regulatoriske krav. 

Ved å delta på kurs i mangfoldsledelse lærer du å strukturere mangfoldsarbeidet i organisasjonen etter norsk standard for mangfoldsledelse (NS11201) som også følger en ISO-mal. Ved å jobbe etter denne vil du derfor jobbe etter et internasjonalt anerkjent rammeverk som er utviklet i samråd med Norsk Sertifisering.  

Mange av tiltakene som gjennomføres i virksomheter i dag kan bære preg av å være usammenhengende og resultater av hva som trender i samfunnet, interne behov, eller enkeltpersoners engasjement. Det kan være utfordrende å vite hvordan man skal strukturere arbeidet på en måte som gjør at mangfoldsarbeidet holder de samme kvalitetsstandardene som annet arbeid i virksomheten. 

Etter endt kurs får du muligheten til å melde deg opp til eksamen hos Norsk Sertifisering for å bli sertifisert mangfoldsleder etter NS11201. 

Praktisk informasjon  

Fire to-dagers moduler med virksomhetsrelevante oppgaver mellom hver modul. 

Deltakere mottar relevant kursmateriell og tilgang til en digital læringsplattform.

Minimumskrav for å ta eksamen hos norsk sertifisering (gjelder ikke for å fullføre kurset):

  • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, hvorav to år ledelseserfaring. Alternativt åtte års relevant yrkeserfaring, hvorav to års ledererfaring. 
  • Godkjente innleveringsoppgaver mellom modulene. Oppgavene godkjennes av Seema. 
  • Minst 75 % oppmøte på modulene. 
  • Alle samlinger gjennomføres fysisk i Oslo. Alternativt kan sertifiseringskurset gjennomføres internt i virksomheten (krever minimum 20 deltakere). 

Kommende kursdatoer 

Ta kontakt om du ønsker plass

Oppstart oktober
2023 (FULLT)
Oppstart januar
2024
Oppstart februar
2024
Oppstart mars
2024
18. og 19. oktober
15. og 16. november
13. og 14. desember
15. og 16. januar
11. og 12. januar
8. og 9. februar
12. og 13. mars
10. og 11. april
1. og 2. februar
7. og 8. mars
8. og 9. april
14. og 15. mai
11. og 12. mars
18. og 19. april
13. og 14. mai
18. og 19. juni

Pris 

51 800 kroner eksklusiv MVA. Dette inkluderer alt kursmateriell og lunsj under kursdagene. 

Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (ta kontakt).