Personvernerklæring-old

  1. GENERELT

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om hvordan vi i Seema AS behandler dine personopplysninger, og vi oppfordrer deg til å lese den nøye. Vi er opptatt av at personopplysningene du deler med oss skal behandles trygt og sikkert, og vi respekterer din personlige integritet. Dine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til gjeldende lover og regler. 


  1. DEFINISJONER

Applikasjon – Seema Universe – Digitalt støtteverktøy. 

GDPR – EU-forordning 679/2016 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning). 

Kontaktskjema – et verktøy som du kan bruke til å kontakte Seema’ kundeserviceavdeling eller personer tilknyttet Seema. 

Seema eller vi – Seema AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO (org.nr. 998 072 514). 

 
III. BEHANDLINGSANSVARLIG 

Daglig leder er på vegne av Seema AS behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger. 


  1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN GJØR VI DET?

Avhengig av det rettslige grunnlaget vi har, herunder behandlingens formål, samler vi inn og behandler personopplysninger som følger: 

 
Bruk av Kontaktskjema: 

Når du kontakter oss via et Kontaktskjema på våre nettsider, ber vi deg om å oppgi personopplysninger som navn, etternavn, epostadresse og telefonnummer. For å kunne bruke Kontaktskjemaet må du gi oss samtykke til å behandle disse personopplysningene. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten, og det vil ikke være mulig å bruke Kontaktskjemaet. 

Personopplysningene du oppgir i Kontaktskjemaet vil bli brukt av oss til å kontakte deg i henhold til din forespørsel eller til å gjennomføre tiltak etter ditt ønske. 

Mottakerne av personopplysningene fra Kontaktskjemaet kan være følgende: Ansatte i Seema, underleverandører eller andre aktører som etter avtale med Seema kan behandle personopplysninger på vegne av Seema, herunder IT-leverandører, samt aktører som har en lovbestemt tilgang til personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at alle våre underleverandører har inngått databehandleravtale med oss, og at Seema er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles om deg. 

Informasjon fra Kontaktskjemaet sendes til kundeansvarlig per epost for videre oppfølging og lagring i vår database, for deretter å bli automatisk slettet etter en 1 måned. 

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du gir i Kontaktskjemaet ikke blir brukt til automatiserte avgjørelser eller profilering. 

 
Kontakt via epost: 

Når du kontakter oss via epost, kan vi behandle personopplysningene du gir i eposten, herunder din epostadresse. Selv om sending av epost til oss er frivillig, er det nødvendig at du gir oss din epostadresse for at vi skal kunne kommunisere på denne måten. 

Vi gjør oppmerksom på at epostforespørsler ikke krypteres, og at du derfor ikke bør sende sensitive opplysninger på epost. 

Personopplysningene du gir til oss via epost vil bli brukt av oss til å kontakte deg i henhold til din forespørsel eller til å gjennomføre tiltak etter ditt ønske. 

Mottakerne av personopplysningene via epost fra deg kan være følgende: Ansatte i Seema, underleverandører eller andre aktører som etter avtale med Seema kan behandle personopplysninger på vegne av Seema, herunder IT-leverandører, samt aktører som har en lovbestemt tilgang til personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at alle våre underleverandører har inngått databehandleravtale med oss, og at Seema er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles om deg. 

Henvendelser via epost lagres i mottakerens innboks og epostleverandørens servere. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å følge opp din henvendelse, og opplysningene slettes automatisk etter 1 måned. 

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du gir via epost ikke blir brukt til automatiserte avgjørelser eller profilering. 

 
Bruk av Applikasjonen: 

Applikasjonen har egne vilkår og personvernerklæring. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for bruk av Applikasjonen, med mindre noe annet er spesifisert. 

  1. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du er kunde av oss, trenger vi dine personopplysninger for å kunne levere våre produkter og tjenester i henhold til avtalen med deg. Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 (1) (b). 

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger til andre formål som fremgår av denne personvernerklæringen og som ikke dekkes av en avtale med deg, herunder bruk av visse cookies i henhold til punkt IX nedenfor, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 (1) (a). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. 


  1. UTLEVERING AV OPPLYSINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne gjennomføre våre forpliktelser avtalt med deg, må vi av og til dele dine personopplysninger med MailChimp og andre samarbeidspartnere og underleverandører, som kan behandle opplysninger på våre vegne, herunder sende deg nyhetsbrev dersom du har gitt samtykke til dette. I slike tilfeller kan vi gi våre samarbeidspartnere og underleverandører tilgang til personopplysninger for å gjennomføre tjenester for deg eller for oss, eller på vegne av oss til deg. Vi vil sikre at all behandling av dine personopplysninger gjørs i henhold til gjeldende lover og regler, og for øvrig i henhold til denne personvernerklæringen. Dersom du ønsker å lese MailChimps personvernerklæring, kan du besøke https://mailchimp.com/legal/

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre IT-tjenester levert av aktører utenfor EØS-området. I slike tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til et tredjeland som i henhold til Europakommisjonen har tilstrekkelig beskyttelsesnivå. 

For øvrig deler vi ikke personopplysningene dine med andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. 

 
VII. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med vår kontakt med deg, eller i forbindelse med levering av produkter eller tjenester til deg, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil tre år fra vår siste kontakt med deg. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav. 

 
VIII. INFORMASJONSSIKKERHET 

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder, og vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en sikker måte. 

Vi krypterer all trafikk på våre nettsider, slik at dine opplysninger ikke er tilgjengelig for noen andre. 

Vi understreker likevel at bruk av våre nettsider ikke vil være helt uten sikkerhetsrisiko, på lik linje med risikoen ved bruk av Internett generelt. Vi anbefaler derfor at du tar alle forholdsregler for å redusere risikoen for at dine enheter angripes av skadevare/malware mv. 


  1. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler eller cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv. 

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler? 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise personlig tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken vår. 

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi? 

Informasjonskapslene vi bruker på våre nettsider kan kategoriseres som følger: 

Nødvendige 

Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre en nettside brukbar ved at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og sikre områder av nettstedet gis tilgang. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene. 

Vimeo: Kommer! 

MailChimp Privacy Policy 

Like many other websites, we use the services of the newsletter company MailChimp on our website. The operator of MailChimp is the company The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. With the aid of MailChimp we can easily send you interesting news via newsletter. For the use of the service we do not have to install anything but can still access a pool of very efficient features. In the following we will give more details on this email marketing service and will inform you about the most important data protection aspects. 

What is MailChimp? 

MailChimp is a cloud-based newsletter management service. “Cloud-based“ means that we do not need to install MailChimp on our own computer or server. Instead, we use the service on an external server, or more specifically via an IT infrastructure, which is available via the internet. Using a software this way is also called SaaS (software as a service). 

MailChimp allows us to chose from a wide range of different email types. Depending on what goal we want to reach with our newsletter, we can run individual campaigns, regular campaigns, auto responders (automated emails), A/B tests, RSS campaigns (mailings at pre-set times and frequencies) and follow-up campaigns. 

Why do we use MailChimp on our website? 

The reason we would use any newsletter service is so we can stay in contact with you. We want to keep you on the loop what news or attractive offers we have for you at the time. As we constantly seek out the easiest and best solutions for our marketing measures, we have decided on MailChimp as our newsletter management service. While the software is very easy to use, it offers many helpful features. For example, it allows us to create interesting and attractive newsletters in only a short time. With integrated design templates we can create every newsletter in an individual way. Due to the “responsive design” feature, our contents are also presented in a readable and pleasant way on your smartphone (or any other mobile device). 

With tools such as A/B testing or the extensive analysis options, we can swiftly tell how you like our newsletters. This means that we can react if necessary and improve our offer or our services. 

Another advantage is MailChimp’s “cloud system”. The data is not stored and processed directly on our server. We can retrieve the datafrom external servers and therefore save our memory space and also decrease maintenance effort. 

What data is saved by MailChimp? 

Rocket Science Group LLC (MailChimp) operate online platforms which enable us to get in contact with you, provided you subscribed to our newsletter. If you become a subscriber of our newsletter via our website, by email you agree to become a member of a MailChimp email list. Then, MailChimp saves your subscription data and your IP address, so it can verify your entry into the list provider. Moreover, MailChimp stores your email address, your name, your physical address and demographic information, such as language or location. 

This information is used to send emails to you and to allow certain other MailChimp functions (e.g. the evaluation of newsletters). 

MailChimp also shares information with third parties to improve its services. Moreover, MailChimp shares certain data with advertising partners of third parties to get a better understanding of its clients’ interests, in order to provide relevant contents and target-oriented advertising. 

With so-called “web beacons” (small graphics in HTML emails), MailChimp can determine if an email has arrived, has been opened or if links have been clicked. This information is then stored on MailChimp’s servers. That way we receive statistical evaluations and can see how you liked our newsletter. Therefore, we can tailor our offer better to your wishes and improve our service. 

Moreover, MailChimp are allowed to use this data for improving their own service. Thus, they can for example technically optimise the distribution or determine the location (or the country) of the recipient. 

The following cookies can be set by MailChimp. The list is not exhaustive and is merely an exemplary selection: 

Name: AVESTA_ENVIRONMENT 
Value: Prod 
Purpose: This cookie is necessary to provide the services of Mailchimp. It is always set when a user registers for a newsletter mailing list. 
Expiry date: at the end of the session 

Name: ak_bmsc 
Value: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001111730722-3 
Purpose: The cookie is used to differentiate a human from a bot. That way secure reports on the use of a website can be created. 
Expiry date: after 2 hours 

Name: bm_sv 
Value: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au… 
Purpose: This cookie comes from MasterPass Digital Wallet (a MasterCard service) and is used to offer a secure and easy virtual payment process to visitors. For this purpose, the user is anonymously identified on the website. 
Expiry date: after 2 hours 

Name: _abck 
Value: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045111730722-9 
Purpose: We could not find any further information about the purpose of this cookie. 
Expiry date: after one year 

For better display it could be that you would sometimes open our newsletter via a specified link. This can be the case if your email program does not work or if the newsletter is not displayed properly. The newsletter will then be shown via a MailChimp website. MailChimp also uses cookies on its websites (small text files which save data on your browser). 
Personal data can be processed by MailChimp and their partners (e.g. Google Analytics). MailChimp is responsible for the collection of this data and we have no influence on it. MailChimp’s “Cookie Statement” (at: https://mailchimp.com/legal/cookies/) tells you exactly how and why the company uses cookies. 

How long and where is the data saved? 

Since MailChimp is an American company, all retained data is stored on American servers. 

Generally, the data stays permanently saved on MailChimp’s servers and is deleted only when you request it. You can have your contact information with us deleted. This permanently removes all your personal data for us and anonymises you in MailChimp’s reports. However, you can also request the deletion of your data permanently at MailChimp. Then all your data are removed from there and we receive a notification from MailChimp. After we receive the email we have 30 days to delete your contact from all integrations. 

How can I delete my data or prevent data retention? 

You can withdraw your approval for the receipt of our newsletters anytime, by clicking the link in the lower area of the received newsletter email. When you click on the unsubscribe link, your data with MailChimp gets deleted. 

When you land on a MailChimp website via a link in our newsletter and cookies are consequently set in your browser, you can delete or deactivate these cookies anytime. 

Depending on the browser, the deactivation or deletion differs slightly. The following instructions show how to manage cookies in your browser: 

Chrome: Clear, enable and manage cookies in Chrome 

Safari: Manage cookies and website data in Safari 

Firefox: Clear cookies and site data in Firefox 

Internet Explorer: Delete and manage cookies 

Microsoft Edge: Delete cookies in Microsoft Edge 

If you generally do not want to allow any cookies, you can set up your browser in a way so it would notify you whenever a potential cookie is about to be set. This lets you decide upon the placement of every single cookie. 

MailChimp is an active participant in the EU-U.S. Privacy Shield Framework, which regulates the correct and secure transfer of personal data. You can find more information on this at https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=111730722. You can find more information on MailChimp’s use of cookies at https://mailchimp.com/legal/cookies/, and you can learn more about data protection at MailChimp (Privacy) at https://mailchimp.com/legal/privacy/