Digitale kurs

I en hektisk hverdag med mange ansatte kan det være utfordrende å skape en felles plattform for mangfoldsarbeid. Derfor kan det være nyttig å benytte digitale støtteverktøy for å nå ut til alle på en effektiv måte. Kombinert med andre aktiviteter i virksomheten, kan et digitalt støtteverktøy bidra til å skape felles språk, forståelse, og tilnærming til tematikken. 

Våre digitale moduler møter dere der dere er, enten om dere ønsker å bygge grunnleggende forståelse, eller dykke ned i spesifikke områder. Modulene henger tett sammen med resultatene fra Diversity Index, noe som bidrar sterkt til at innholdet oppleves som relevant blant ansatte. Det er også mulig å samarbeide om å utvikle skreddersydd innhold for å fange virksomhetens egenart. 

Vi vet at digital opplæring kan være utfordrende, og bruker derfor mye tid på å utforme interaktivt innhold som er presist og engasjerende. Fremfor å passivt motta informasjon, oppfordrer vi de ansatte til å reflektere over sentrale aspekter ved seg selv og virksomheten underveis. Vår digitale læringsplattform bygger på det fremste av LMS-teknologi og kan gi deg full oversikt over fremdriften i virksomheten, uavhengig av om dere er en liten eller stor virksomhet. Den tilfredsstiller også de fleste sikkerhetskrav som måtte gjelde for større virksomheter.