Analyse, rådgivning og organisasjonsutvikling

Det er mange grunner til å jobbe med mangfold i virksomheten. Myndigheter stiller krav til systematisk arbeid med mangfold og likestilling, og benytter dette i økende grad som konkurransekriterier i offentlige anskaffelser. Brukere og kunder er opptatt av at virksomheter adresserer mangfoldstemaer som et ledd i å være en ansvarlig aktør. Ansatte stiller også økende krav til sine arbeidsgivere for å aktivt skape en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Forskning viser at en mangfoldig arbeidsplass løser komplekse oppgaver på en bedre måte, gitt at forskjellene mellom ansatte inkluderes og brukes i oppgaveløsingen. Her ligger et enormt potensial for innovasjon, kreativitet, og verdiskaping, gitt at mangfoldet ledes. Vi er opptatt av å støtte dere med å møte interne og eksterne forventninger gjennom bærekraftige løsninger som fører til en mer inkluderende arbeidsplass, og som bruker mangfold til å oppnå virksomhetsmål. 

Vår tilnærming behandler hver enkelt virksomhet som et unikt samfunn. Bare fordi noe har fungert godt for en virksomhet i Pennsylvania, betyr det ikke uten videre at det vil fungere i din virksomhet på Hamar. Derfor tar vi oss tid til å bli kjent med virksomhetens egenart og involvere dere i å utforske hvordan mangfold kan bidra til å oppnå virksomhetsmål. Dette gjør at dere tar et aktivt eierskap til tematikken og legger grunnmuren for hva dere ønsker å oppnå med mangfoldsarbeidet. 

Det kan være fristende å hoppe rett på tiltaksutvikling for å komme i gang. Det kan være riktig å gjøre dersom arbeidsområdene er åpenbare, men som oftest hjelper det å støtte seg på data og innsikt. Seema benytter Diversity Index som et verktøy for å måle virksomhetens mangfoldsmodenhet, altså dens evne til å inkludere mangfoldet blant ansatte og bruke forskjellene til å skape verdi. Diversity Index er et banebrytende verktøy som benytter avansert statistisk metode for å peke på nøyaktige forbedringsområder som vil øke virksomhetens modenhetsnivå. Vårt mål er ikke å løfte alle virksomheter til øverste modenhetsnivå, men heller at den setter mål om å oppnå et modenhetsnivå som samsvarer med hva man ønsker å oppnå med mangfoldet. Modenhetsnivåene følger veileder for norsk standard for mangfoldsledelse (NS11201) og er illustrert under. 

Etter vi har forankret formålet med mangfoldsarbeidet og gjennomført en innledende gap-analyse fortsetter vi samarbeidet om å utvikle treffende tiltaksplaner. Noen av tiltakene vil mest sannsynlig løses best av dere selv, og noen kan det hende løses best i samarbeid med oss. Eksempler på tiltak kan være: 

  • Policyutvikling 
  • Workshops 
  • Foredrag 
  • Tilpassede kurs 
  • Digital opplæring 
  • Lederutvikling 
  • Organisasjonsutvikling (prosess) 

Vi jobber tett med et av Norges fremste konsulenthus og et økosystem av ekspertkompetanse for å kunne tilby helhetlige løsninger som ivaretar alle aspekter av mangfoldsarbeidet i virksomheten. Vi ser frem til å høre fra deg!