Om oss

Norges fremste på mangfoldsledelse

Seema er konsulentselskapet som er fremst i Norge på mangfoldsledelse. Vi har levert dyp innsikt og kunnskap til virksomheter i privat og offentlig sektor i over 10 år. Sammen har vi skapt en forskjell. ​

Seema tok initiativ til å utvikle norsk standard for mangfoldsledelse i 2016, og i 2018 ble den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201) ferdigstilt. Standarden følger en ISO-mal, og mye av arbeidet vårt baserer seg på den.​

Noe ikke alle er bevisst over er at vi i leder et mangfold på arbeidsplassen hver eneste dag. Det er ofte når spennvidden i mangfoldet øker, for eksempel ved at vi ansetter en person med annen nasjonalitet, annet funksjonsnivå, eller annen seksuell legning, at våre holdninger, kunnskap, og språk blir utfordret. Medarbeidere med mangfoldskompetanse klarer effektivt å sette seg inn i den nye situasjonen og forstå likhetene og ulikhetene blant ansatte. Denne forståelsen gir grunnlag for å utvikle en mer inkluderende kultur hvor forskjellene verdsettes og anses som en styrke.​

Selv om man som leder har forståelse for hva som gjør oss like og ulike må det mer til for å utøve mangfoldsledelse. Når medarbeidere aktivt bygger en mer inkluderende kultur, og bruker forskjellene til å nå virksomhetens mål, sier vi at de viser mangfoldsmodenhet. De er ikke redde for å tråkke feil, men viser en genuin nysgjerrighet for å skape noe nytt med mangfoldet. Når en virksomhet har mange mangfoldsmodne ledere, sier vi at organisasjonen er mangfoldsmoden.​

Mangfoldsledelse er ledere og ansattes mangfoldskompetanse og -modenhet uttrykt i praksis: ​

  • de anvender kunnskaper og ferdigheter i humankapitalen optimalt​
  • de bygger en inkluderende kultur for alle​
  • de anerkjenner forskjellene blant ansatte, og bygger bro basert på likhetene​
  • de aktivt knytter mangfold til verdiskaping​
beautiful city view at modern buildings and railway station at Barcode district, Oslo

Vi ser en ny fremtid

Jeg ser for meg et arbeidsliv i Norge, ikke lenge fra nå, hvor enhver leder og ansatt opplever inkludering, psykologisk trygghet og føler en tilhørighet. Jeg forestiller meg ledere og ansatte som får brukt hele seg selv og tar aktivt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø for alle sine medarbeidere. Hvor kvinner og menn med hele sitt mangfold opplever at de blir sett, verdsatt og anerkjent. 

Se for deg medarbeidere som får brukt hele sin mangfoldskompetanse, fagkompetanse, arbeidserfaring og livserfaring for å løse organisasjonens kjerneoppgaver og møte kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere med trygghet og kjærlighet. 

Ser du for deg hvordan dette vil påvirke deg og alle dine medarbeidere og resultater? Se for deg hvordan du gjennom god mangfoldsledelse kan realisere din organisasjons mål?  

Vår visjon

Vi er kraften bak bevegelsen som skaper et inkluderende, trygt og bærekraftig arbeidsliv og samfunn gjennom gode mangfoldsledere.

Denne visjonen og denne verden kan vi skape sammen. Hvis du vil lykkes med å utvikle dagens og fremtidens arbeidsliv, bli en god mangfoldsleder. Det er denne verden vi skape sammen.

Loveleen Rihel Brenna. Daglig leder og grunnlegger av Seema AS – Senter for mangfoldsledelse.

Vårt verdiløfte

Vi hjelper deg å finne det ubrukte potensialet i deg selv og dine kolleger. 

Vi hjelper deg å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere. 

Vi hjelper deg å bygge tillit, omdømme og troverdighet.

Ansatte

Manav Rihel Kumar

CEO - Diversity Index
+47 970 09 595
Tone Ramstad

Tone Ramstad

Prosjektleder LMS
+47 982 67 021
Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Grunnlegger og Daglig leder
+47 908 40 725

Veronica Antonsen

Administrasjons koordinator
+47 411 60 836

Jakob Sverre Løvstad

CTO / CAO - Diversity Index

Seema-konsulenter

Lars Aamodt

Webmaster
+47 920 85 078

Styret

Filip Skogstad

Daglig leder i Skogstad & Co AS

Hege Nilsen

Leder for merkevare og kommunikasjon i Egde

Kari Bech-Moen

Partner - TLT-leadership

Advisory board

Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Partner og styremedlem

Britt Nilsen

Head of Sustainability i Schibsted

Viseadmiral Louise Kathrine Dedichen

Sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB)

Cathrin Bretzeg

Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft i Glitre Energi

Marianne Otterdahl Møller

Brand and Communications Manager i Vestre AS

Frank Jaegtnes

CEO i Elektroforeningen

Jorunn Wolstad

Representant for NFP

Jens Nørve

Direktør i DigDir

Maryam Iqbal Tahir

Kommunikasjonsdirektør i Kulturdirektoratet