Tenk ledelse i et mangfoldsperspektiv

Over 30 års erfaring i mangfoldsledelse

Seema er det ledende fagmiljøet innen mangfoldsledelse i Norge. Vi jobber målrettet for at alle typer virksomheter:

  • Lykkes i å knytte mangfold til verdiskaping.
  • Anvender kunnskaper, ferdigheter og potensialet blant medarbeiderne optimalt.
  • Bygger en inkluderende kultur for alle.
  • Ser, anerkjenner og leder på tvers av likheter og ulikheter.

Alt vi gjør bygger på Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201). 

Illustrasjonsbilde

Vår tilnærming

Vi vet at verken lederutvikling, organisasjonsutvikling, eller kulturbygging skjer over natten. Derfor jobber vi systematisk over tid for å bidra til å skape endringene virksomheter ønsker å oppnå. Vi tar med oss en fleksibel verktøykasse som tilpasses virksomhetens hverdag, bruker tid på å forstå organisasjonens egenart, og bygger på styrkene i kulturen for å skape endring. Alt i tett dialog med dere.

Vår visjon

Vi er kraften bak bevegelsen som skaper et inkluderende, trygt og bærekraftig arbeidsliv og samfunn gjennom gode mangfoldsledere.

Vår misjon 

Vårt mål er å skape et inkluderende arbeidsliv hvor alle mennesker har likeverdige muligheter og aksepteres for den de er, uansett bakgrunn. For vi vet at mennesker som kan være seg selv og ledes riktig bruker sin energi og kompetanse på verdiskaping. 

Mangfoldsledelse er lønnsomt!​

Organisasjoner som jobber aktivt med mangfoldsledelse har:​

85 % av ledere som har en mangfold- og inkluderingsstrategi oppgir at dette har bidratt til bedre resultater!
Mangfold og ledelse

Vårt arbeid

Konkrete ledelsesverktøy og systemer øker sannsynligheten for å lykkes i utviklingen av policyer og strategier, i prosesser generelt, i rekruttering, kompetanseutvikling, håndtering av risiko, og integrering av likestilling og mangfoldsarbeid i forretningsprosesser.

Som grunnlegger av Seema tok Loveleen Rihel Brenna initiativet til å utvikle Standard for ledelsessystem for mangfold, en standard som følger en ISO-mal. Hvis Seema skulle sette Norge og mangfoldsledelse på verdenskartet, måtte Seema ha et kvalitetssikret ledelsessystem som var fleksibelt nok for alle typer organisasjoner fra 3 – 70 000 ansatte i alle verdens land.  I 2018 ble den nasjonale Standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018) ferdigstilt.

Slik jobber vi​

Vi bistår alle typer virksomheter med leder- og organisasjonsutvikling, opplæringsprogrammer i mangfoldsledelse og veiledning. ​

Vi er alene om å tilby målingsverktøy som kartlegger opplevd inkludering og psykologisk trygghet blant alle medarbeidere på tvers av mangfoldstyper. Funnene gir virksomheten unik innsikt, og gjør det mulig å utarbeide tiltak med presisjon. Vår banebrytende metode bygger på norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201:2018).​

Vi bistår organisasjoner i å innføre mangfoldsledelse. Dette sikrer tilgang til eksisterende og ny mangfoldskompetanse. En mangfoldsleder behandler alle likeverdig slik at ulikheter i innflytelse, forfremmelser og lønn forhindres. Når potensialet i mangfoldet hos de ansatte utløses, gir dette økt verdiskaping og innovasjonskraft. ​

Vi har gjennomført flere oppdrag for større virksomheter i privat og offentlig sektor, og kan vise til gode resultater. ​

De aller beste resultatene skapes i tett samarbeid, og over tid. ​

Dette sier våre kunder

Nyheter & kunnskapsartikler

Loveleen som holder foredrag foran publikum

Digitalt utenforskap

I 2012 holdt jeg et foredrag om digitale klasseskiller. Publikum jeg holdt foredraget for, var politikere, toppledere og leverandører av IT-tjenester til offentlig og privat sektor.

Les mer →