Diversity index

Mål hvor godt du lykkes med mangfold i din virksomhet​

Diversity Index gir deg en banebrytende metodikk for å måle hvilket mangfold virksomheten har, hvor godt det er inkludert, og i hvilken grad det benyttes til verdiskaping. Virksomheten får dyp innsikt som kan benyttes til å utvikle strategier, tiltak og handlingsplaner med presisjon.

Diversity Index gir deg muligheten til å måle virksomheten opp mot bransje- og markedsgjennomsnitt, og produserer reliabel mangfoldsdata som kan korreleres mot annen virksomhetsdata. Over tid vil du kunne bevege deg fra å lure på om mangfold bidrar til verdiskaping, til å finne ut når det bidrar til verdiskaping.

Kombinert med HR-data gir Diversity Index innsikt som kan benyttes til å rapportere etter kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Besøk Diversity Index sin hjemmeside her