Personvernerklæring

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om selv og hva de brukes til. Personvern er en grunnleggende rettighet som er forankret i både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Denne erklæringen beskriver hvorfor og hvordan nettstedene seema.no, mangfoldsledelse.net, seemauniverse.no og mangfoldsleder.no samler inn og behandler personopplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder, og vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en sikker måte. Vi krypterer all trafikk på våre nettsider, slik at dine opplysninger ikke er tilgjengelig for noen andre.

Vi understreker likevel at bruk av våre nettsider ikke vil være helt uten sikkerhetsrisiko, på lik linje med risikoen ved bruk av Internett generelt. Vi anbefaler derfor at du tar alle forholdsregler for å redusere risikoen for at dine enheter angripes av skadevare/malware mv.

Informasjonskapsler

Vi benytter ikke informasjonskapsler eller noen annen form for overvåkning av brukere på noen av våre nettsteder.

Google Analytics

Vi benytter ikke Google Analytics, men har oversikt over hvilke sider som er mest populære via serverlogger. Disse loggene roteres hver måned.

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt benytter HTTPS sertifikat fra Let`s Encrypt. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det i adressefeltet øverst i nettleseren vises en hengelås og/eller stå «https» i stedet for bare «http» foran adressen.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (nettsiden) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Kontaktskjema og påmeldingsskjema

Du kan sende henvendelser via kontaktskjema på nettsiden, som privatperson eller som organisasjon. Ved innsendingen oppgir du ditt navn, organisasjonens navn, telefonnummer og e-postadresse.

Når du sender inn kontaktskjema samtykker du til at Seema kan lagre opplysninger vi trenger for å kunne

 • sende bekreftelse på mottatt henvendelse
 • ta kontakt for å bistå deg med henvendelsen

Opplysningene Seema AS lagrer er:

 • Oppgitt navn og telefonnummer
 • Organisasjonens navn
 • Innholdet i beskjed

Når du sender inn påmeldingsskjema, som privatperson eller som organisasjon, er dette for å melde deg på kurset i mangfoldsledelse. Ved innsendingen oppgir du navn, e-postadresse, telefonnummer, stilling, organisasjonens navn og organisasjonsnummer.

Når du sender inn påmeldingsskjema samtykker du til at Seema kan lagre opplysninger vi trenger for å kunne

 • sende bekreftelse på mottatt henvendelse
 • sende bekreftelse for påmelding på kurs i mangfoldsledelse og informasjon om kurset
 • sende faktura for påmelding

Opplysningene Seema AS lagrer er:

 • Navn
 • Oppgitt e-postadresse og telefonnummer
 • Organisasjonens navn og organisasjonsnummer
 • Eventuelt innhold

Seema er behandlingsansvarlig for personopplysninger du som bruker legger inn i skjemaer på våre nettsteder. Seema skal fjerne slike personopplysninger når formålet for innsamlingen har opphørt. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre formål.

Kontakt via e-post

Når du kontakter oss via epost, kan vi behandle personopplysningene du gir i eposten, herunder din epostadresse. Selv om sending av epost til oss er frivillig, er det nødvendig at du gir oss din epostadresse for at vi skal kunne kommunisere på denne måten.

Vi gjør oppmerksom på at epostforespørsler ikke krypteres, og at du derfor ikke bør sende sensitive opplysninger på epost.

Personopplysningene du gir til oss via epost vil bli brukt av oss til å kontakte deg i henhold til din forespørsel eller til å gjennomføre tiltak etter ditt ønske.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du gir via epost ikke blir brukt til automatiserte avgjørelser eller profilering.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet som samles inn, har du en rekke lovpålagte rettigheter. Du har krav på å få vite:

 • hvorfor vi behandler dine personopplysninger
 • hvilke personopplysninger vi har om deg (innsyn)
 • hvor lenge personopplysningene skal lagres

I tillegg har du rett til:

 • å trekke tilbake et avgitt samtykke
 • å korrigere, supplere og slette opplysninger som er feil, eller som det ikke lenger er grunnlag for å lagre
 • å begrense dine opplysninger
 • dataportabilitet, som innebærer at dersom vi behandler opplysninger med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre dine opplysninger til deg eller til en annen behandlingsansvarlig
 • å protestere om du er uenig i vår innsamling av dine data dersom vi behandler dine opplysninger med grunnlag i å oppfylle våre oppgaver eller en interesseavveining

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene dine på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet.