Om oss

Seema ble etablert i 2012 og har siden den gang jobbet for at individer, organisasjoner og samfunnet skal hente ut verdien av mangfold. Vi startet som en sosial entreprenør som etablerte omvendte mentoreringsordninger hvor toppledere ble matchet med høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn. Noen år senere utviklet vi et teoretisk rammeverk for mangfoldsledelse og dreide selskapet til å bli en kommersiell aktør som leverte kurs og kompetanseheving til virksomheter som ønsket å utforske mangfoldstematikken. Fra 2016 ledet vi arbeidet med å utvikle en norsk standard for mangfoldsledelse i bredt samarbeid med aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor. Resultatet ble verdens første standard for mangfoldsledelse som også følger en ISO-mal. I den senere tid har vi holdt kurs, foredrag, og workshops med utgangspunkt i standarden, for å støtte virksomheter med å jobbe systematisk med mangfoldet i organisasjonen. I 2021 startet utviklingen av Diversity Index, et banebrytende verktøy som gir virksomheter unik innsikt om hvilket mangfold det har, hvor godt det er inkludert, og som statistisk kan vise hvordan det påvirker verdiskapingen.  

Vi brenner for å drive frem fagfeltet og har stor respekt for vitenskapen som ligger bak dynamikken mellom mennesker som er forskjellig fra hverandre. Når spennvidden i mangfoldet øker, utfordrer det organisasjoners kunnskap, språk, kultur og systemer. Her kan det oppstå friksjon, men også et stort potensial for å bli noe mer enn det man var. Det er akkurat her vi ønsker å være, og støtte virksomheter med å hente ut potensialet ved at vi faktisk er ulike hverandre.  

Det finnes ingen snarveier, eller skippertaksløsninger, for å bygge en broer mellom mennesker. Ofte handler brobyggingen om å skape bedre forståelse for hverandres perspektiver, møte og lede forskjellene, og organisere seg rundt felles målsettinger. Alt dette gjør vi i et mangfoldsperspektiv, fra måling til forbedring.