Diversity Index

Seema har utviklet et banebrytende verktøy for å avdekke hvilket mangfold dere har, hvorvidt det er inkludert, og hvor mye forskjellene blant ansatte brukes til verdiskaping. Dette uttrykkes i en modenhetsskåre mellom 1 (laveste skåre) og 5 (høyeste skåre).  

Diversity Index benytter avansert statistisk metode for å finne ut hva som er gjeldende for nettopp din organisasjon. Datainnhentingen skjer gjennom en survey som sendes ut til alle ansatte. Undersøkelsen tar omtrent 12-15 minutter for ansatte, og noe lengre tid for ledere. Ved å benytte Diversity Index får dere unik innsikt i mangfoldsdynamikken i organisasjonen, og presise forslag til forbedringsområder. 

Etter å ha gjennomført Diversity Index undersøkelsen får dere tilgang til en digital plattform som gir dere innsikten dere trenger for å ta mangfoldsarbeidet til neste nivå, enten på egenhånd eller i videre samarbeid med oss. Vårt mål er ikke at alle virksomheter skal oppnå en toppscore, men heller at dere vet hvor dere befinner dere og kan vurdere hvor det er fornuftig å være.  

Diversity Index har også muligheten til å koble mangfold direkte til prestasjonsparametere (trivsel, sykefravær, inntjening etc.) for å si hvorvidt dere klarer å hente ut potensialet av mangfold. Dette gjør vi gjennom kompliserte algoritmer som ikke bare forteller om det er en sammenheng mellom mangfold og prestasjon, men også nøyaktig hva som påvirker denne prestasjonen. På denne måten kan dere jobbe med helt konkrete forbedringsområder og måle resultater på spesifikke prestasjonsparametere. Kort og godt kan vi fortelle hvordan mangfold påvirker verdiskaping, helt konkret! 

Vi anbefaler alle virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig med tematikken om å gjennomføre Diversity Index undersøkelsen som grunnlag for å utvikle treffende tiltak for nettopp din organisasjon.  

Du kan lese mer om Diversity Index på deres hjemmesider: https://diversityindex.no/