Verdibasert ledelse og mangfoldsledelse

Dag Kibsgaard-Petersen, er administrerende direktør i taxiselskapet Cabonline Group. Cabonline er til stede i nærmere 90 byer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Han vet at verdibasert ledelse må integreres med mangfoldsledelse for å oppnå organisasjonens mål på topp og bunnlinjen.

Den langsomme tryggheten

Det er den langsomme tryggheten som skaper verdier. En leders oppgave er å gi den langsomme tryggheten et ansikt og fremtid.
– Sigbjørn Johnsen, tidligere finansminister (AP).

Ledere som bygger bærekraftige og levedyktige organisasjoner som er rigget for fremtiden, vet at «mangfoldsledelse og verdibasert ledelse» er ikke kosmetiske grep. Det krever ledere som Dag Kibsgaard-Petersen som tør å utfordre egne, sine lederes og organisasjonens holdninger og kultur for å gi den langsomme tryggheten et ansikt og fremtid.

Som toppleder i Nordens største taxiselskap, Cabonline, så påhviler det meg et særskilt ansvar for å levere sterke økonomiske resultater. Jeg har i min ledergjerning gjennom mer enn 25 år hatt en sterk drive og tro rundt at det er de myke verdiene i form av kompetanse, motivasjon, passion, commitment og kultur som i praksis sikrer levering av sterke resultater, sier Kibsgaard-Petersen.

Resultatene lot ikke vente på seg

Gjennom 2022 har hele Cabonlines konsernledelse sammen med et antall andre ledere i selskapet jobbet modulbasert sammen med Seema for å øke kompetansen og bevisstheten rundt mangfold og mangfoldsledelse. Dernest har ytterligere 100 av deres ledere og medarbeidere jobbet med fagområdet i sine respektive forretningsenheter, og også gjennomført e-opplæring. Deres største marked er Stockholm, og da er det spesielt fint å se hvilke resultater, både kvantitativt og kvalitativt, de umiddelbart har erfart etter at vi satte mangfoldsledelse i system med effekt fra mai 2022.

Spesielt er det svært gledelig å se endringene i vår kultur og væremåte, for gjennom etablering av nye arenaer for dialog og samhandling i hele vår verdikjede ser vi nå starten på et nytt kapittel i vår historie, et kapittel som handler om at vi gjennom å benytte alle deler av vårt mangfold vil lykkes med å bygge samhold, tillit, opplevelser og resultater på en mye sterkere måte. Dette er fremtiden vår, og med dedikert innsats over tid vil vi med mangfold og mangfoldsledelse som en viktig pilar i vår organisasjonskultur sikre at vi fortsetter å utvikle vår bedrift og vår konkurransekraft til glede for både ansatte, sjåfører, løyvehavere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, forteller Kibsgaard-Petersen stolt.

På Seemas Nasjonale konferanse «Mangfoldsledelse 2022» kunne Thomas Leidenhag, Process manager i Cabonline, fortelle at selskapet skiftet ut det «gamle lederteamet» med nye mangfoldsledere. Og resultatene lot seg ikke vente.

  • Redusert turnover

  • Økt opplevd inkludering

  • Økt trivsel

  • Økt punktlighet

  • 95 prosent av sjåfører som hadde tenkt å slutte valgte å bli i selskapet

  • Positiv omdømmebygging

  • Økt kundetilfredshet

  • Positive økonomiske resultater

Gjennom god mangfoldsledelse vil Cabonline kunne spare nærmere 40 millioner kroner i året, sa Thomas Leidenhag fra scenen.

Les mer om kompetanseutviklingen i mangfoldsledelse her:

https://www.seema.no/blog/sertifisering-i-mangfoldsledelse-kursdatoer-i-2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print