Samisk ungdom – fellesskapet går foran enkeltindividet

Samisk ungdom er stolt ungdom. De er urbane og moderne. De snakker sørsamisk, nordsamisk, lulesamisk, pitesamisk og østsamisk. Flertallet snakker også norsk. De bor i byer, bygder og tettsteder. De joiker, synger og rapper på samisk, norsk og engelsk. De er reindriftsamer, sjøsamer og samer i jordbruket og skogbruket. Samisk ungdom er mangfoldig. De er tradisjonsbærer og de er samfunnsengasjert. 

I 2019 besøkte grunnlegger av Seema og daværende leder for Ung i dag utvalget, Loveleen Rihel Brenna, Sametinget hvor hun møtte ungdommer fra Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU). Tema for møtet var likestillingsutfordringer for samiske barn og unge. De unge er opptatt av likestilling mellom kjønnene, men for mange unge er hets mot den samiske befolkningen og samenes rettigheter en enda viktigere kamp. 

«Som samisk ungdom kjenner du på et stort ansvar for å ivareta din samiske identitet. Du må stå støtt som menneske for å navigere mange identiteter og avgjøre hvordan nettopp du kan bidra. Det betyr at fellesskapet går foran enkeltindividet. Samisk ungdom er svært bevisste, og de ønsker at de ulike identiteter kan gå hånd i hånd, men det kan være vanskelig å ivareta alle. Det å bryte med kjønnsnormen er ikke vanlig.» 

Feiring av den samiske nasjonaldagen bidrar sterkt til å fremme samisk kultur, levesett, stolthet og historie. 

Kilde: NOU 19:2019

Sametinget by night
  • Det finnes ikke noen egen statistikk over hvor mange samer som bor i Norge.
  • Tromsø og Oslo er de kommunene der det bor flest samer i dag.
  • De fleste samer lever som befolkningen for øvrig.
  • Storfamilien har tradisjonelt vært et viktig fundament i samiske samfunn.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print