Travel Retail Norway får årets Mangfoldsledelsespris

RetailNorway_Prisutdeling

Bedriften mottar prisen for å ha investert i de ansatte på alle nivåer, og for å kunne vise til målbare resultater gjennom god mangfoldsledelse.

– Ledelsen i bedriften setter mennesket først, de ser hele mennesket, og anerkjenner likheter og ulikheter blant sine medarbeidere, sier Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger og fagansvarlig i Seema.

Prisen deles for første gang ut på Seemas 10-årsjubileum. Hensikten er å hylle noen som gjør en stor systematisk innsats innen mangfoldsledelse. Kriteriene for denne prisen er forankret i Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201).

– Vi løftet frem våre medarbeideres mangfoldskompetanse og ga dem ansvar for områder de aldri hadde arbeidet med før. Vi startet en re-onboarding av alle våre ansatte. Vi ser at våre medarbeidere har høy motivasjon, de gjør jobben med hjertet, og de har en annen tilnærming fordi de har sluppet til med sin skjulte kompetanse. Og vi har et mål, ingen av våre ansatte skal bli sagt opp, sa administrerende direktør, Tore Hov i Travel Retatil Norway i et tidligere intervju til Seema.

Her kan du lese juryens begrunnelse
Vinneren av Mangfoldsledelsesprisen 2022 har medarbeidere fra over 60 nasjonaliteter og stor spennvidde i mangfoldet. Bedriften har hatt søkelys på mangfold, inkludering og verdibasert ledelse i flere år. De har over lang tid samarbeidet med NAV om tilbakeføring av mennesker som har falt utenfor til arbeidslivet. De senere årene har de også jobbet med å øke og utvide perspektivet på mangfold og mangfoldsledelse. 

Norsk Standard for mangfoldsledelse kan hjelpe bedrifter med å rekruttere mangfold og dra nytte av potensialet som ligger i mangfoldige team. Den forrige regjeringen kalte NS 11201 «Et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng», og har innlemmet den i sin integreringsstrategi. Den sittende regjeringen har tatt dette med i eierskapsmeldingen.

Bedriften var blant de første som sertifiserte mangfoldsledere, og har jobbet målrettet for å engasjere nøkkelpersoner på alle nivåer i organisasjonen for å sikre eierskap og forankring. Dette har skapt engasjement og entusiasme hos medarbeiderne. Bedriften har tatt i bruk mangfoldsledelse i arbeidshverdagen, og spesielt under pandemien.

Gjennom hele pandemien har ledelsen i bedriften lagt vekt på aktiv involvering av tillitsvalgte og fagforeningene, de har samarbeidet med Nav, og har hatt tett kontakt med ansatte som ble permittert.

Styret i bedriften tok initiativ til å sette mangfoldsledelse på dagsorden, og ga administrerende direktør oppdraget med å jobbe målrettet og systematisk med mangfoldsledelse. Dette har vært et viktig ledd i kulturbyggingen og i hevingen av ledelseskompetansen.

Slik har de utviklet en inkluderende kultur hvor de ansatte opplever psykologisk trygghet, har tillit til hverandre, og mangfoldskompetansen blir tatt i bruk.

Vinneren har prioritert å investere i mangfoldsledelse på alle nivåer, og kan vise til målbare resultater.

Derfor ønsker vi å gratulere bedriften som yter service til kunder med det største mangfoldet i Norge med Mangfoldsledelsesprisen 2022, Travel Retail Norway.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print