Rune_Johannessen_720
rune@seema.no
+47 909 33 860

Rune Johannessen

Fasilitator

Rune har lang erfaring med leder- og ledergruppeutvikling, og er spesielt opptatt av å involvere medarbeidere, tillitsvalgte og ledere slik at de får et eierskap til endring og utvikling. Han jobber som prosessveileder, og bidrar til at endringer faktisk skjer.

Rune har ansvar for praktisk opplæring og trening, og bidrar til en engasjerende og lærerik reise som mangfoldsleder.