Skal dere markere Pride i år?

silhuetten av en pride parade

Ingenting varmer oss i Seema mer enn å se alle organisasjonene som viser sin støtte til LHBT+. Men, hvor godt forberedt er dere, sånn egentlig? Før du som arbeidsgiver ber medarbeiderne om å henge nøkkelbånd i pride-farger rundt halsen anbefaler vi at du stiller deg disse spørsmålene:

 1. Hvor god innsikt har vi i medarbeidernes holdning til LHBT+?
 2. Hvordan håndterer vi medarbeidere som er negative?

Motstandere av LHBT+ gir kanskje ikke åpenlyst uttrykk for dette på arbeidsplassen. Men hva om de deler diskriminerende eller hatefulle meninger på egen Facebook-konto eller i andre sosiale medier? Under fullt navn, og med lett tilgjengelig informasjon om hvor de jobber?

 

Medarbeiderne vil alltid være organisasjonens ansikt utad. I verste fall kan de sette organisasjonens omdømme, tillit, troverdighet og bunnlinje på spill. Det hjelper ikke å være etterpåklok når kunder, samarbeidspartnere og markedet for øvrig assosierer organisasjonen med hatretorikk.

 

Her er 11 råd for en vellykket pride-markering

 1. Jobb med de ansattes holdninger. Dette har den aller størst preventive virkningen på fordommer og diskriminering.
 2. Organisasjonen må ha nulltoleranse for hatefulle ytringer, vold og mobbing.

TIPS: Sjekk med en jurist hvor langt dere kan gå for å sikre at ansatte ikke skader organisasjonens interesser.

 1. Vær krystallklare på organisasjonens verdier, menneskesyn og ståsted. 
 2. Hvordan den enkelte tar ansvar for å realisere organisasjonens verdier må være fast tema i medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.
 3. Tør å ta de vanskelige etiske samtalene, og still krav til medarbeiderne. 
 4. Gjennomfør obligatoriske kurs om hvordan mobbing, trakassering og hets påvirker enkeltpersoner og organisasjonen.
 5. Vi kan ikke spørre folk om deres seksuelle legning eller religiøse tro, men vi kan skape en organisasjonskultur som ikke diskriminerer, sprer frykt eller utrygghet for LHBT+ personer, religiøse minoriteter eller andre underrepresenterte grupper i samfunnet. 
 6. Vær tydelige på at medarbeiderne er ambassadører for egen arbeidsplass.
 7. Viktige temaer som mangfold, inkludering og psykologisk trygghet må være med i medarbeidersamtaler. 
 8. Tiltak på et kosmetisk nivå er ikke nok, vi må tørre å gå inn i de mørke rommene og ta tak i forhold som vekker ubehag. Men dette må gjøres sammen med kompetente og kvalifiserte ressurser. Inviter eksterne, nøytrale ressurser for å snakke om de vanskelige temaene.
 9. Utvikle mangfoldsledelsesferdigheter – det vil si mangfoldsmodenhet og mangfoldskompetanse. I dette ligger lederes evne og mot til å ta tak i og håndtere dilemmaer, og å forstå hvordan makt og privilegier er ulikt fordelt i samfunnet.

Lykke til med markeringen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print