Sertifiseringsprogram i mangfoldsledelse

Over 300 ledere har fullført opplæring i mangfoldsledelse​

Programmet bygger på Norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201:2018), og gir deg inngående innsikt i mangfoldsledelse, økt trygghet i lederrollen, og konkrete verktøy som kan brukes til å utløse mer av de ansattes kompetanse.

Etter fullført opplæringsprogram i mangfoldsledelse kan du sertifisere deg gjennom Norsk Sertifisering.

Bli mangfoldsleder du også!

Kurs i mangfoldsledelse som starter i mars: (Fullt)

23. og 24. mars
25. april og 26. april
22. og 23. mai
19. og 20. juni

Kurs i mangfoldsledelse som starter i april:
26. og 27. april
25. og 26. mai
21. og 22. juni
30. og 31. august

Kurs i mangfoldsledelse som starter i september:
4. og 5. september
16. og 17. oktober
13. og 14. november
11. og 12. desember

Kurs i mangfoldsledelse som starter i oktober:
18. og 19. oktober
15. og 16. november
13. og 14. desember
15. og 16. januar

Illustrasjonsbilde

Programmet gir deg:

 • Personlig utvikling og økt trygghet rundt mangfold og mangfoldsledelse
 • Inngående innsikt i ulik mangfoldstematikk og dilemmaer 
 • Kunnskap om prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse
 • Konkrete verktøy for å skape en inkluderende kultur som tar høyde for et større mangfold
 • Ferdigheter og kompetanse til å koble mangfold til verdiskaping
 • Ekspertise som kan brukes i organisasjonens arbeid rundt mangfold
 • Rammeverk for å innfri myndighetskrav og jobbe systematisk med mangfoldsledelse over tid

Kontakt oss for
neste ledige kurs

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres over fire samlinger som hver varer to dager. Her vil du møte Norges fremste eksperter på mangfoldsledelse, få dybdekunnskap om ulik mangfoldstematikk, og utvikle kompetanse og ferdigheter som bidrar til å løfte virksomhetens mangfoldarbeid til neste nivå. 

For å oppnå god læring og forståelse legges det opp til egeninnsats mellom modulene. Du vil få oppgaver mellom modulene som krever selvrefleksjon, og hjelper deg med å sette kunnskapen ut i praksis. 

Opplæringen foregår mellom kl. 09.00 og 15.00 alle dager og gjennomføres sentralt i Oslo. Det er også mulighet for å gjennomføre opplæringen på ønsket lokasjon i bedriftsinterne program. 

two multiracial young women studying and having fun in a co-working studio

Kurs for å bli sertifisert mangfoldleder

 • Bøkene «Mangfoldsledelse» og «The Parable of the Dog and the Peacock» av Loveleen Rihel Brenna​
 • Heftet Norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201) ​
 • Tilgang til digitalt klasserom​
 • Digitalt introduksjonskurs til «Verdien av mangfold»​
 • Dagpakker for åtte dager​

NOK 44 300,- eksl. mva

Minimumskrav for å kunne bli sertifisert mangfoldsleder:​

 • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledererfaring.
 • Godkjente innleveringsoppgaver mellom modulene. Oppgavene godkjennes av Seema.
 • Minst 75% oppmøte på samlingene.