Sertifiseringsprogram i mangfoldsledelse

Over 300 ledere har fullført opplæring i mangfoldsledelse​

Programmet bygger på Norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201:2018), og gir deg inngående innsikt i mangfoldsledelse, økt trygghet i lederrollen, og konkrete verktøy som kan brukes til å utløse mer av de ansattes kompetanse.

Etter fullført opplæringsprogram i mangfoldsledelse kan du sertifisere deg gjennom Norsk Sertifisering. Se Norsk sertifiserings prisliste for sertifisering av personer

Bli mangfoldsleder du også!

 

Kurs i mangfoldsledelse som starter i oktober: (Fullt)
18. og 19. oktober
15. og 16. november
13. og 14. desember
15. og 16. januar

Kurs i mangfoldsledelse som starter i januar 2024:
11. og 12. januar
8. og 9. februar
12. og 13. mars
10. og 11. april

Kurs i mangfoldsledelse som starter i februar 2024:
1. og 2. februar
7. og 8. mars
8 .og 9. april
14. og 15. mai

Kurs i mangfoldsledelse som starter i mars 2024:
11. og 12. mars
18. og 19. april
13. og 14. mai
18. og 19. juni

 

 

Illustrasjonsbilde

Programmet gir deg:

 • Personlig utvikling og økt trygghet rundt mangfold og mangfoldsledelse
 • Inngående innsikt i ulik mangfoldstematikk og dilemmaer 
 • Kunnskap om prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse
 • Konkrete verktøy for å skape en inkluderende kultur som tar høyde for et større mangfold
 • Ferdigheter og kompetanse til å koble mangfold til verdiskaping
 • Ekspertise som kan brukes i organisasjonens arbeid rundt mangfold
 • Rammeverk for å innfri myndighetskrav og jobbe systematisk med mangfoldsledelse over tid

Kontakt oss for
neste ledige kurs

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres over fire samlinger som hver varer i to dager. Her vil du møte Norges fremste eksperter på mangfoldsledelse, få dybdekunnskap om ulik mangfoldstematikk, og utvikle kompetanse og ferdigheter som bidrar til å løfte virksomhetens mangfoldarbeid til neste nivå. 

For å oppnå god læring og forståelse legges det opp til egeninnsats mellom modulene. Du vil få oppgaver mellom modulene som krever selvrefleksjon, og hjelper deg med å sette kunnskapen ut i praksis. 

Opplæringen foregår mellom kl. 09.00 og 15.00 alle dager, og gjennomføres sentralt i Oslo. Det er også mulighet for å gjennomføre opplæringen på ønsket lokasjon i bedriftsinterne program. 

two multiracial young women studying and having fun in a co-working studio

Kurs for å bli sertifisert mangfoldsleder

 • Bøkene «Mangfoldsledelse» og «The Parable of the Dog and the Peacock» av Loveleen Rihel Brenna​
 • Heftet Norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201) ​
 • Tilgang til digitalt klasserom​
 • Tilgang til det digitale kurset, «Verdien av mangfold»​
 • Dagpakker for åtte dager​

NOK 44 300,- ekskl. mva.

Minimumskrav for å kunne bli sertifisert mangfoldsleder:​

 • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledelseserfaring.
 • Godkjente innleveringsoppgaver mellom modulene. Oppgavene godkjennes av Seema.
 • Minst 75% oppmøte på samlingene.