Dette er kurset for deg som ønsker å lære mer om verdien av mangfold

Kurset gir deg:

  • Grunnleggende forståelse for hva likestilling og mangfold er
  • Enkle verktøy for å komme i gang med likestillings- og mangfoldsarbeid i din organisasjon
  • Nødvendige forberedelser for å bli en fullverdig mangfoldsleder

Kurset gjennomføres i sin helhet digitalt. 

Du har tilgang til kurset i et år fra påmelding. 

Fakturering skjer forskuddsvis, og du får tilgang til kurset når betaling er registrert.

Kursavgift: Kr 3 900,-