Mangfoldsledelse kan styrke trepartssamarbeidet

Eva SkjønhaugNavn: Eva Birgitte Skjønhaug

Arbeidssted: HK Norge

Tittel: Personalsjef/konstituert adm.sjef

Sertifisert mangfoldsleder: Januar 2023

Jeg har alltid vært nysgjerrig og møtt mennesker med åpenhet og respekt, men nå er jeg bevisst på hvilket mangfold jeg møter på – i møte med andre mennesker. Jeg er blitt mer bevisst mine holdninger, og utfordrer også disse til stadighet ved å ikke være forutinntatt men nysgjerrig og åpen. På denne måten håper og tror jeg at jeg kan påvirke mennesker rundt meg til å føle seg inkludert og sett – og jeg får en verdifull innsikt og forståelse tilbake. Innsikten i min egen mangfoldskompetanse har vært en lærerik opplevelse og bevisstgjør hvordan jeg kan hente kraften i møte med den andre, som virkelig kan løfte og gi synergier.

Det å prøve å forstå og være seg bevisst hvordan man påvirker andre mennesker, både i sin rolle som leder og som privatperson, er en verdifull innsikt og en kontinuerlig reise jeg kjenner at jeg beveger meg på. 

Jeg har fått bredere forståelse for hva likestilling betyr

I dag når vi snakker om mangfold og likestilling handler det mye om representasjon. Det i seg selv er bra og et viktig samfunnsansvar vi har som arbeidsgivere. Men hvis vi klarer å løfte mangfoldet i organisasjoner til en berikelse, og nyttiggjøre oss av mangfoldet, vil det bli en kraft. Jeg har også gjennom sertifiseringsprogrammet til Seema fått mye bredere forståelse av hva likestilling betyr. En mye mer inkluderende likestilling som handler om hele mennesket!

For fagorganisasjonen HK Norge vil det å jobbe systematisk med mangfoldsledelse kunne gi unike muligheter til våre ansatte, til våre medlemmer og organisasjonen for øvrig. Kombinert med å ha en arbeidsgiver som ser viktigheten av å innhente kompetansen gleder jeg meg til å ta fatt på en spennende reise med inkludering og likestilling.

Jeg alene kan ikke flytte fjell, men med den kunnskapen og innsikten jeg har fått som sertifisert mangfoldsleder, kan jeg jobbe systematisk og målrettet og få dette inn i vår strategi sammen med mål og tiltak og påvirke med alltid gode hensikter. 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og våre verktøy for å realisere våre mål og vår strategi. Vi må spre denne kunnskapen i organisasjonen og nå ut til våre medlemmer. Det er et stort mangfold blant våre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, og mangfoldsmodenhet og mangfoldskompetanse er nøkkelen til økt inkludering. Skal vi få ut kraften i organisasjonen må vi ikke stoppe ved representasjon. Vi må rekruttere, lede og få synergier ut av mangfoldet. Dette blir moro – jeg gleder meg!

Mangfoldsledelse kan styrke trepartssamarbeidet

Et veldig godt spørsmål – og vet du, det tror jeg så absolutt! For å si det slik; Norges trepartssamarbeid er helt unikt i internasjonal sammenheng. Men det betyr ikke at vi ikke skal være bevisst å øke vår mangfoldsmodenhet og mangfoldskompetanse gjennom mangfoldsledelse. I et trepartssamarbeid, hvor alle leder mangfold med kløkt, innsikt og kompetanse i møte med hverandre, vil det skape en økt bevissthet på hva som først og fremst «binder oss sammen» og hvordan vi kan bruke ulikhetene som en styrke. Med det mener jeg at vi må utvide spennvidden i hvordan vi tenker, og utfordre etablerte holdninger gjennom atferd, handling og språk i et mangfoldspespektiv. Vi må møte hverandre med nysgjerrighet og respekt, og være gode lyttere for på den måten å tilegne «oss» (trepartssamarbeid) kontinuerlig økt innsikt og forståelse. Gjennom god mangfoldsledelse tror jeg at et fremtidig trepartssamarbeid vil styrke seg ytterligere til det beste for hele samfunnet – et inkluderende og mangfoldig samfunn. 

Beste bok: Det er et vanskelig spørsmål, for det er så mange gode bøker jeg har lest og hørt på opp igjennom årene. Men Sigrid Undset sine bøker om Kristin Lavransdatter, og Roy Jacobsen om folket på Barøy  gjorde dypt inntrykk å lese. Og så må jeg peke på boka, «Mangfoldsledelse», av Loveleen Rihel Brenna. Den er blitt min «hverdagsbibel», som jeg stadig må hente inspirasjon og refleksjoner fra. 

Beste film: Den grønne mil

Beste feriested: Peloponnes – Hellas

Beste matrett: Moules frites

Hva ville du ha gjort hvis du ble statsminister for en dag? 

Et stort spørsmål!  Men hvis jeg hadde vært statsminister for en dag, kombinert med en kraftfull tryllestav, ville jeg avskaffet fattigdommen i Norge, utjevnet forskjellene, og gitt alle en følelse av å være verdifull gjennom et samfunn hvor inkludering og likestilling var iboende i ethvert menneske.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print