Mangfoldsledelse høyt på agendaen hos Norges Bank!

Bilde fra Norges bank

Norges Bank sine viktigste oppgaver er å sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet, og merverdi i kapitalforvaltningen. Selv om oppgavene består, må banken hele tiden tenke nytt for å løse de på en like god måte i fremtiden som i dag.

Loveleen Brenna fra Seema og Manav Kumar fra Diversity Index, fikk æren av å lede 70 ledere gjennom en workshop for å skape felles plattform og forståelse for hva og mangfoldsledelse kan være for en av våre viktigste institusjoner. 

Norges Bank har en tydelig ambisjon om å ha en kultur for mangfold, inkludering, og like muligheter for alle. Formålet er å gi større rom for flere perspektiver, øke kreativiteten, og ta bedre beslutninger for Norges befolkning. 

Lederene bidro til gode og komplekse diskusjoner gjennom sine spørsmål og innspill. De gir tydelig inntrykk av at de vet at mangfoldsledelse ikke er en quick-fix, men at det krever kompetanse, rammer og systematisk arbeid over tid.

Vi ønsker å takke Ida Wolden Bache og Gerd Christophersen for en varm velkomst og for å bruke mangfoldsledelse som verktøy for å få bruke enda mer av nåværende og fremtidige ansattes kompetanse.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print