Mangfoldsledelse 2021. Konferansen for deg som ønsker å realisere verdien av mangfold!

Mangfold og likestilling blir stadig viktigere faktorer når vi snakker om bærekraft og resultatoppnåelse. Samtidig opplever mange utfordringer med å definere og innarbeide mangfoldsarbeid i strategiplaner, utarbeide KPI-er, og å måle effekten. Resultatet er at man ikke klarer å realisere verdien i mangfoldet.

Ønsker du å lære av de beste og mest erfarne lederne i bedrifter som lykkes i arbeidet med mangfold og likestilling?

Da er konferansen Mangfoldsledelse 2021 den rette møteplassen for deg!

Vi har invitert ledere som vil dele sin kunnskap og innsikt om:

  • koblingen mellom likestilling, mangfold og verdiskaping
  • hvordan ledelse av mangfold bidrar til bedre utnyttelse av humankapitalen og økt effektivitet
  • hvordan rekruttere relevant mangfoldskompetanse
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print