Mangfoldsarbeid handler om å bygge bro

Siste modul i lederutviklingsprogrammet i mangfoldsledelse er over, og møtelokalet er så fylt som det kan være i disse tider av engasjerte deltagere som skal sette teorien ut i praksis. Før de tar sommerferie venter eksamen i mangfoldsledelse hos Norsk Sertifisering.

Én av deltakerne på kurset er generalsekretæren i Politiets Fellesforbund, Per Erik Ommundsen. 

Jeg hadde store forventninger til sertifiseringsprogrammet. Men i starten hadde jeg en følelse av at hovedfokuset i kurset var på likestilling mellom kjønn, sier Per Erik Ommundsen. Ikke misforstå meg, jeg er absolutt ikke skeptisk til likestilling, men mangfold handler om så mye mer enn det, fortsetter han. Og det tok ikke lang tid før jeg innså at kurset handlet om nettopp mangfold, skyter han raskt til.

For min erfaring med likestillingsdebatten er at det fort kan oppstå to fronter hvor begge påstår at de eier sannheten. Man bygger ikke bro, men står steile på hver sin side. Nå har jeg lært hvordan jeg bygger disse broene mellom mennesker slik at vi forbedrer og utvikler oss, fortsetter han.

Men det absolutt viktigste jeg tar med meg fra kurset er at mangfold består av veldig mye vi ikke ser. For én ting er hva du ser med det blotte øyet, noe helt annet er hva som skjuler seg bak fasaden. Før sertifiseringen var jeg nok som folk flest. Jeg dannet meg et bilde av en person basert på førsteinntrykket og gjorde meg opp meninger om mye. Selv har jeg blitt møtt med mange fordommer fordi jeg en periode hadde langt hår i hestehale og har en overkropp dekket av tatoveringer. Førsteinntrykket er nok at jeg er en brumlebass. Men jeg er jo ikke det. Synes jeg selv i hvert fall, legger han leende til. Nå er jeg mer bevisst, og jeg har fått konkrete verktøy og modeller jeg kan bruke for å tenke lenger enn førsteinntrykket.

«Mangfold består av veldig mye vi ikke ser. For én ting er hva du ser med det blotte øyet, noe helt annet er hva som skjuler seg bak fasaden.»
Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund

En viktig oppdagelse for meg er hvordan vi som organisasjon kan hente ut verdifull og ubrukt eller taus kompetanse hos våre medarbeidere. Skal vi lykkes med dette trengs vilje og hardt arbeid. Man kan ha gode intensjoner, men man må være motivert for å gjøre jobben skikkelig, ikke halvhjertet. Får man med seg et par ambassadører på veien, bidrar dette til å opprettholde motivasjonen.

Underveis i kurset tok jeg et valg. Jeg skulle ansette en ny medarbeider og bestemte meg for å tenke i et mangfoldsperspektiv. Tidligere ville jeg gått for det trygge og tradisjonelle. I stedet valgte jeg å tilby jobben til en person med en helt annen bakgrunn. Så det skjer jo ting, sier han. Vi er alle mennesker som ønsker å utgjøre en forskjell og å bidra. Samtidig må vi erkjenne at dette er hardt arbeid, avslutter han.  

Ønsker du informasjon om sertifiseringsprogrammet, oversikt over kursdatoer i høst, eller å melde deg på, klikk her.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print