Lihkku beivviin! Feir dagen sammen med oss!

Arbeidslivet er opptatt av å markere Eid, Diwali og andre høytider. Dette er bra! Det viser viljen til å anerkjenne ulike høytider og respekt for mennesker med ulik bakgrunn. Men, når det kommer til den samiske nasjonaldagen er vi kanskje ikke fullt så flinke. Sammen med, har vi en klar oppfordring til arbeidslivet om også å markere Samenes dag. I anledning denne dagen har vi intervjuet Mona Solbakk, journalist og politisk kommentator i NRK Sápmi.

Foto: NRK

Navn: Mona Solbakk

Bosted: Gáivuotna/Kåfjord i Nord-Troms og Tromsa/Tromsø

Beste boken du har lest: «Ville svaner» av Jung Chang

Beste filmen du har sett: «En gang var vi krigere» (Once were warriors) fra 1994. 

Beste feriested: Ulisuolu/Uløya i Nord-Troms. 

Hva brenner du for?
Noe av det viktigste for urfolk og minoriteter er å være synlige i storsamfunnet. Om ingen ser oss, så er det få som bryr seg. Vi samer er avhengige av majoritetens velvilje for å kunne bevare og utvikle vår egen kultur, språk og samfunnsliv, og da må majoriteten ha kunnskap og forståelse for våre utfordringer. 

Som urfolk så er vi ekstra sårbare. Vi har ikke, som mange andre minoriteter, et annet land å reise til hvor vi kan bade oss i eget språk og kultur. Vi hører til her. Vi er alltid i minoritet.  

Hvilke saker er viktigst for det samiske folket i 2023 og i årene som kommer? 
En stor utfordring er samehets. Stadig vekk hører vi om unge som eldre samer som opplever å bli hetset og får slengt ukvemsord etter seg på åpen gate, i kommentarfelt eller i lukka rom. Vi skulle ha trodd at vi var kommet lenger i 2023. Men om flere bidrar til at samer og samisk kultur ikke er noe fremmed, så endrer vi holdninger. 

Så er det knytta store forventninger til sannhets- og forsoningskommisjonen. I juni legger de frem rapporten om hvordan statens overgrep mot samene kan repareres, men vindturbiner på Fosen bekymrer leder for kommisjonen Dagfinn Høybråten. Han er redd forsoningsarbeidet kan bli vanskelig så lenge regjeringen ikke har fulgt opp høyesterettsdommen og løst Fosen-saken. 

Høyesteretts storkammer slo fast at konsesjonen til Nord-Europas største vindkraftutbygging på Fosen er ugyldig. Den bryter med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Over ett år etter at dommen falt, er ikke regjeringen ferdig med å følge opp dommen. Både tidsbruken og planer om nye utredninger har skapt sterke reaksjoner fra flere hold. Fremdeles er vindturbinene i drift og reineierne sliter. 

Hvordan kan norsk kulturliv løfte frem samisk musikk, kunst og kultur som en helhetlig del av norsk kulturliv?

Samisk språk og kultur er en del av Norge og bør være en selvfølgelig del av norsk kulturliv. Her frister det å sitere HM Kong Harald fra åpningen av sametinget i 1997, da han sa: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie.»

Norsk kulturliv har et ansvar for å løfte samisk musikk, kunst og kultur. Det bør ikke skje kun på samenes nasjonaldag, men hele året!

Samisk artister, kunstnere og kulturutøvere melder om at rundt nasjonaldagen så er de alle travle. Da er de booket og bestilt rundt omkring. Men resten av året er det stille…

Hvordan bør arbeidslivet i Norge markere den samiske nasjonaldagen? 

Feir dagen sammen med oss! Gratuler alle du møter med «lihkku beivviin» (gratulerer med dagen) – om du er same eller ei. Synliggjør og bevisstgjør på arbeidsplassen at det er samenes nasjonaldag.  Inviter gjerne til kaffe og kake i lunsjen, og heis sameflagget om dere har det. 

Tenk om de fleste arbeidsplasser i Norge markerte sitt eget urfolks dag! Det er en ypperlig anledning å anerkjenne og vise respekt for samer, samisk kultur og mangfold. 

Lær gjerne noen ord på samisk. 

Min store drøm er at at det blir like naturlig å hilse på samisk som på norsk i Norge.  

På andre siden av verden i Aotearoa (New Zealand) så ønskes du velkommen på urfolkets språk. «Kia ora» hører du fra du lander i maorienes land. Alle hilser på maori, det være seg ansatte på flyplassen, bussjafører, museumsansatte, ordførere eller ministre.

Bures (uttales bores). Dette samiske hilsningsordet er enkelt, og alle kan lære seg det. 

Et lite, enkelt ord som betyr så mye og koster så lite. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print