Konsulenttjenester

Partnerskap for mangfoldsledelse

For å lykkes med mangfoldsledelse er det avgjørende å bli enige om hva man vil oppnå og jobbe målrettet over tid. Involvering av medarbeidere og tillitsvalgte er nødvendig for å få reelle endringer. Dette innebærer å sikre at ledelse, prosesser og systemer gjenspeiler ambisjonene og at dere måler fremdriften. Vi skreddersyr løsninger til organisasjonens hverdag.

Prosess- og prosjektdeltakelse​

Vi deltar i, eller leder arbeidsgrupper som jobber med mangfoldsledelse. Vi kan også være fasilitatorer i gruppearbeid eller på samlinger.

Organisasjonsutvikling​

Vi er sparringspartnere, og utfordrer og støtter ledere som ønsker å utvikle sine organisasjoner.

Coaching og veiledning​

Vi bistår ledere på alle nivåer med coaching og veiledning i mangfoldsledelse, møteforberedelser og støtte til innsalg.

Støtte i rekrutteringsprosesser​

Vi støtter ledere og HR-funksjoner med rekruttering av mangfoldskompetanse, i alt fra stillingsanalyse til kandidatvurdering.

Måling og rapportering

Vi bidrar til å strukturere mangfoldsarbeidet i organisasjonen slik at dere rapporterer i henhold til lovpålagte krav.

Vi benytter Diversity Index ® for å måle mangfoldet i organisasjonen.  Kombinert med HR-data gir Diversity Index innsikt som kan benyttes til å rapportere etter kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).