Kjønnsrepresentasjon i styrer og i ledelse av norske selskaper

Bilde av standarden for mangfoldsledelse

Vi vil benytte anledningen til å kommentere høringsnotatet til regjeringen av 12. desember 2022 om forslag til tiltak for bedre kjønnsrepresentasjon i styrer og i ledelse av norske selskaper.

Slik vi forstår det er regjeringens mål å sikre kjønnsrepresentasjon, og gjennom god kjønnsbalanse bidra til økt lønnsomhet. I sitt notat skriver regjeringen, at det er regjeringens vurdering at likestilling og mangfold i næringslivet på lang sikt vil kunne skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, bedre beslutninger og forbedre lønnsomheten. I dette perspektivet kobles mangfold til forretningsargumentet og bærekraft.

Vi har ikke kjennskap til forskning som konkludere med at det er en direkte sammenheng mellom økt kjønns- eller mangfoldsrepresentasjon i styrer og økt lønnsomhet. Det er også vanskelig å se at direkte kvotering til styrer vil bidra til økt likestilling og representasjon i næringslivet for øvrig.

Vi mener at kvotering alene ikke være et godt nok til tak for å øke kjønnsbalanse og lønnsomhet gjennom økt likestilling.
Kvotering sammen med mangfoldsledelse vil være et godt grep.

Les vårt høringssvar her.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print