Digitalisering og mangfoldskompetanse

Bilde av Jan GrønbechJan Grønbech, CBO i dCompany AS (tidligere CEO i Google Norway), sa på Seemas nasjonale konferanse Mangfoldsledelse 2022 at mangfoldsledelse er like viktig som digitalisering. «Vi overfører våre egne fordommer til programmene vi lager. Fordommer er noe vi alle har, og som vi alle bør være klar over, spesielt når vi lager disse programmene. Derfor er det viktig at slike ting lages av mangfoldige team. Mangfold er viktigere enn digitalisering, det er en nødvendighet», sier Grønbech i et intervju i Dagens Perspektiv.

Digitalisering uten mangfoldskompetanse kan utgjøre en risiko. Vi i Seema mener at det er ikke representasjon som løser problemet, men at bevisst rekruttering og strategisk bruk av mangfoldskompetanse er nøkkelen til å løse denne utfordringen. Ledere som forstår hvordan de aktivt kan ta i bruk mangfoldskompetanse for å fange bias i algoritmer, kommunikasjonskanaler og rekrutteringsprosesser, vil bidra til å forebygge digitalt utenforskap og sikre digital inkludering.

Spørsmål som bør stilles:

  • Hvilken mangfoldssammensetning har dere f.eks. i IT-avdelingen?
  • I hvilken grad er deres mangfoldskompetanse identifisert og systematisk tatt i bruk?
  • Hvem samler inn data?
  • Hvem analyserer dataene?
  • Hvem presenterer dataene, og hvordan blir de presentert?


Morgendagens effektive visjoner og bærekraftige organisasjoner blir ledet av den tilpasningsdyktige, prosessorienterte, menneskeorienterte og modige mangfoldslederen som setter digitalisering og mangfold i samspill. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print