Digitale kurs

Skap en felles plattform for mangfoldsarbeid med Seema Universe

Det digitale kurset, «Verdien av mangfold», i vår kursplattform Seema Universe gir hele organisasjonen grunnleggende kunnskap, kompetanse og begrepsforståelse for å komme i gang med mangfoldsarbeidet. Innholdet er utviklet av de ledende på fagfeltet i Norge, og fundamentert på Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201).

Seema Universe på Mac

Litt om innholdet

 • Videoer som gir grunnleggende innsikt i teorien og verdien av mangfold, mangfoldskompetanse, mangfoldsmodenhet, mangfoldsledelse og inkludering
 • Kvalitetssikrede refleksjonsoppgaver på individ- og gruppenivå
 • Individuelle kartleggingsverktøy som blant annet avdekker egen mangfoldskompetanse
 • Enkle verktøy for å igangsette og strukturere mangfoldsarbeid

 
Utbytte

 • Økt trygghet i å snakke om mangfold, likestilling og mangfoldsledelse
 • Grunnleggende kunnskap og kompetanse til å koble mangfold til verdiskaping
 • Verktøy for å avdekke egen og andres verdifulle mangfoldskompetanse som ikke brukes i dag
 • Innsikt i hvordan man skaper en inkluderende kultur og tar i bruk ubrukt mangfoldskompetanse
 • Innsikt i hvorfor mangfold trenger mangfoldsledelse, og hvordan det ledes for å sikre verdiskaping og innovasjon
 • Enkle verktøy for å komme i gang med mangfoldsarbeid


Branding

 • Organisasjonen kan få sin egen Seema Universe-instans med logo, pålogging, domene (organisasjonsnavn.seemauniverse.no) og tilgang til statistikk.


Språk

 • Kurset tilbys i norsk og engelsk versjon


Målgruppe

 • Ledere på alle nivåer, HR, tillitsvalgte og medarbeidere i alle typer organisasjoner.

 
Pris

 • Vi anbefaler at flere i organisasjonen tar kurset. Pris per bruker beregnes ut fra en trappetrinnsmodell. Makspris per bruker er kr 3 900. Kontakt oss for tilbud.

 

Dette sier en av våre brukere om kurset:

Jeg tok "Verdien av mangfold" parallelt med sertifiseringsprogrammet i mangfoldsledelse. Alle ledere med personalansvar i Azets skulle gjennomføre dette før vår ledersamling. Jeg opplevde det digitale kurset som en fantastisk kort og komprimert versjon av alt vi har gjennomgått i sertifiseringsprogrammet.

"Verdien av mangfold" gir en lettfattelig innføring i hva mangfold er, og hvordan man skal lede mangfoldet for å oppnå gevinster for bedriften, som økt konkurransefortrinn, økt innovasjonskraft og bedre resultater.

Refleksjonsoppgavene er inspirerende og satte i gang tanker rundt egen lederstil og adferd, og hva jeg må gjøre for å bli en god mangfoldsleder.

Lederne jeg er leder for har også tatt kurset, og responsen var meget god. De opplevde at begrepet mangfold fikk en ny mening. De fikk inspirasjon og verktøy til å forstå verdien av mangfold, og betydningen av å lede mangfoldet.

Vil du vite mer?

Introduksjonsvideo til "Verdien av mangfold"