Bøker

Her finner du bøker skrevet av Loveleen Rihel Brenna, Seema sin grunnlegger.
Bøkene hennes gir deg dypere innblikk i emner som mangfoldsledelse, likestilling og annerledeshet.

Vipps til 90840725 (Loveleen Brenna)
Merk betalingen med Navn og adresse.

Min notatbok i mangfoldsledelse

Denne notatboken er skrevet for deg som ønsker å være en del av denne bevegelsen. For deg som er opptatt av å sette individet i sentrum av organisasjonen, og få frem det beste i alle gjennom god mangfoldsledelse.

Notatboken består av ukeoversikt, sider til å ta notater, korte artikler og sitater. Målet er å gjøre et komplekst tema forståelig og håndgripelig. Her får du tips og verktøy som kan hjelpe deg med å skape et inkluderende arbeidsliv hvor alle opplever psykologisk trygghet.

The Parable Of The Dog And The Peacock

“We change the leaders and the leadership of the worlds biggest decision making positions and the world itself changes. I invite you to be that change.”

Mangfoldsledelse

Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping.

PS! Du kan gå sertifiseringsprogram hos Seema!

Manzil

MANZIL betyr målet på hindi og urdu, og på arabisk betyr det hjem eller hus. Denne boken handler om å nå et mål, å realisere en drøm. Det er den universelle drømmen som alle foreldre har for sine barn, eller som de ansatte i barnehagen, lærerne i skolen og skolelederen har for sine elever.


Min annerledeshet, min styrke

I denne åpne og ærlige boka viser Loveleen Rihel Brenna grepene hun har tatt på veien mot selvstendighet. Hun utforsker begrepet identitet og viser hvordan hun selv har gjort to ulike kulturer til én – sin egen. 

Jeg har en lang reise igjen. Det er nå mitt arbeid begynner. Det er nå jeg skal jobbe med det jeg virkelig brenner for. Det er nå jeg er klar for å hjelpe jenter og kvinner til frihet, styrke og valgmuligheter, slik at de kan bli arkitekter i sine egne liv.