Bodø kommune og Seema inngår langsiktig samarbeid!

Som mangfoldskoordinator for næring og utvikling i Bodø kommune, og sertifisert mangfoldsleder, har jeg stor tro på at mangfoldsledelse som metode er nøkkelen til å løse utfordringene kommunen står overfor på en bedre og mer lønnsom måte, sier en svært engasjert Merethe Wie Sandbakk.  

For at våre ansatte skal levere treffsikre tjenester til innbyggerne i Bodø kommune, er vi avhengige av innsikt og forståelse for innbyggernes ulike utfordringer og behov. Vi må speile markedet. Skal vi lykkes er vi avhengige av økt kunnskap og kompetanse om hvordan. Men hva gjør man når det ikke finnes midler i kommunekassen til kompetanseheving? Jo, man søker, forteller Sandbakk.

I juni i år innvilget IMDI vår søknad om midler til prosjektet «Mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse i Bodø kommune». Seema var det naturlige førstevalget til å gi våre ledere og ansatte kompetansepåfyll. Dette er et langsiktig prosjekt. Rekruttering av mangfold og optimal bruk av ansattes mangfoldskompetanse er et viktig førstesteg.

Et like viktig tiltak er å ruste våre folk til å gi kommunens arbeidsgivere større bevissthet om at mangfold er en ressurs. At dette ikke handler om representasjon, samfunnsansvar eller omdømme, men om verdiskaping og bærekraft. Skal vi vokse som kommune og tiltrekke oss talent, er vi avhengige av at næringslivet og frivillig sektor tar sin del av ansvaret. Vi gleder oss veldig til å komme i gang, og starter med sertifisering i mangfoldsledelse. Flere hundre av våre ledere skal også gjennomføre digitalt kurs i mangfoldsledelse, avslutter Sandbakk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print